OFERTA MROżONKI
Wszystkie wyroby prezentowane w tej części oferty są wyrobami mrożonymi. Proces mrożenia w zależności od produktu następuje na różnych etapach procesu produkcyjnego.

Na etap mrożenia (stan) wskazują następujące wyrażenia skrótowe:
FR   - produkt upieczony
HB   - produkt półwypieczony
TG   - produkt surowy niewygarowany
GTG - produkt surowy wygarowany


Aby zapewnić jak największą przejrzystość i maksymalną wygodę przy zapoznawaniu się z ofertą naszego zakładu, podzieliliśmy ją na grupy.


Proszę wybrać interesującą zakładkę i zapoznać się z naszą ofertą

Strona główna :: do góry ::