Opis stanowiska pracy

Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych stanowisk produkcyjnych w naszej firmie:

 

 1. Pomoc ciastowego– pracownik jest odpowiedzialny za ważenie składników, pomoc w tworzeniu ciasta według wskazówek ciastowego, przewożenia ciasta w dzieżach pod wywrotnice oraz wyrzucanie ciasta do pojemników poprzez operowanie wywrotnicami. Praca mobilna- pracownik porusza się w obrębie ciastowni, przedsionka i korytarza. Czasami musi podnieść worek, aby nasypać surowca do pojemnika. Wymagane uważne czytanie z receptur i skupienie na poleceniach ciastowego, aby nie pomylić składu ciasta.

 

 1. Formowanie (zgniatanie) i odkładanie produktów na Rondo- pracownik stoi przy linii produkcyjnej, praca niemobilna. Jego zadaniem w zależności od produktu jest jego delikatne zgniecenie, przesunięcie, zawinięcie, generalnie praca manualna. Pracownik musi pracować z prędkością jaką narzuca mu linia produkcyjna. Pracownik musi kontrolować poziom posypki w posypywaczach oraz poziom wody w wanience (zbiorniku) do zwilżania ciasta. W razie potrzeby uzupełnić poziom ziaren w posypywaczu lub wody w wanience.

 

 1. Formowanie (zawijanie) produktów na Rademakerze– pracownik stoi przy linii produkcyjnej, praca niemobilna, stojąca. Pracownik musi pracować z prędkością jaką narzuca mu linia produkcyjna. Jego zadaniem jest zawijanie produktów, przewracanie, układanie.

 

 1. Układanie chlebów na deskach Haton- pracownik stoi przy linii produkcyjnej i odbiera kęsy chleba spadające z linii, a następnie układa je na deskach w określonym układzie i pełna deske odkładają na wózek. Praca stojąca, niemobilna. Pracownik pracuje z prędkością jaką narzuca mu linia.

 

 1. Podawanie, zdejmowanie formy oraz ugniatanie posypki na Hatonie 2- pracownik stoi przy linii produkcyjnej, praca niemobilna. Jego zadaniem jest wkładanie formy na linię, zdejmowanie formy z linii oraz dociskanie chleba w foremkach. Pracownik pracuje w tempie jakie narzuca mu linia.

 

 1. Wózkowy- praca o dużej mobilności. Pracownik jest w ciągłym ruchu i jest odpowiedzialny za transport wózków i pojemników pomiędzy stanowiskami.

 

Wariant I: Jego praca polega na odbieraniu z linii wózków pełnych towaru i odprowadzanie ich do garowni lub w inne wskazane miejsce oraz odwożenie na linię pustych wózków. Musi on też pilnować rejestracji każdego wózka na odpowiednim formularzu znajdującym się obok garowni. Musi rotacyjnie przesuwać wózki wewnątrz garowni. Pracownik pracuję z taką prędkością jaką wymusza ilość pracujących linii i ilość towaru schodzącego z linii.

 

Wariant II: Pracownik odbiera wózki z wypieczonym towarem i odprowadza je na wystudzalnię. Odbiera puste wózki z linii mroźni i odwozi na linie, wywozi słupki  pater z gorącym towarem na rampę, pilnuje kolejności studzenia się towaru, wspomaga stanowisko zsypów w rotacji wózkami. Pracownik pracuję z taką prędkością jaką wymusza ilość pracujących linii i ilość towaru schodzącego z linii.

 

 1. Czyszczenie blach- praca polega na obsłudze maszyny do czyszczenia metalowych blach. Pracownik z jednej strony zdejmuje brudne blachy z wózka i wkłada je do maszyny, a następnie wyjmuje czyste z drugiej strony i układa je na wózku. Praca średnio mobilna, ruch głównie w obrębie maszyny. Pracownik musi potrafić umieć samodzielnie obsłużyć maszynę do czyszczenia blach.

 

 1. Sypanie desek- praca polega obsłudze maszyny do sypania desek, tzn. na zdejmowaniu desek z wózka, umieszczaniu ich w maszynie i odbieraniu posypanych z drugiej strony i ponownym umieszczeniu ich na wózku. W razie potrzeby pracownik musi wiedzieć jak zatrzymać maszynę oraz w którym miejscu i jaką mąką uzupełnić posypywacz. Praca średnio mobilna, ruch głównie w koło maszyny lub w celu przyprowadzenia sobie wolnego wózka.

 

 1. Zsyp- praca niemobilna, stojąca. Pracownik stoi przy linii na wylocie pieca i zdejmuje na deski wypieczone produkty. Następnie pełną deskę umieszcza na wózku

 

 1. Wyrzucanie chleba z foremek- praca średnio mobilna. Pracownicy podjeżdżają pod stanowisko wózkami z gorącymi chlebami foremkowymi. Zdejmują foremka po foremce i wyrzucają chleb do pater. Patery ustawiają w słupku i pełen słupek odstawiają do wystudzenia. Puste wózki z foremkami odstawiają pod ścianę. Pracownicy poruszają się w obrębie wystudzalni. Pracownicy mają ściśle określony czas w jakim muszą opróżnić każdy wózek.

 

 1. Układanie bułek z Rexa na blachach- pracownik stoi przy linii i odbiera blachy z kulkami ciasta, a następnie odkłada je na wózek. W razie potrzeby poprawia spadające na blachę kulki tak, aby były w równych od siebie odstępach. Kiedy wózek jest zapełniony przepycha go na bok i podsuwa sobie kolejny pusty.

 

 1. Moczenie/Sypanie bułek serem- praca niemobilna. W zależności od pozycji, na której stoi pracownik:

 

Wariant I: moczy wnętrze dłoni i delikatnie przemywa górną część bułek, aby ułatwić naniesienie na nie sera. Jeśli stoi on od strony wózka to odpowiedzialny jest też za zdejmowanie blach z wózka na stół do sypania.

 

Wariant II: bierze w dłoń garstkę sera i ręcznie nanosi go na górną część bułki. W przypadku jeśli pracownik stoi od strony wózka to odpowiedzialny jest również za umieszczenie posypanej serem blachy z powrotem na wózku.

 

 1. Nabijanie bułek masłem czosnkowym/ obcieranie bułki z masła/ robienie różyczek z masła- praca niemobilna. Pracownik pobiera z wózka tackę z podpieczonym, ostygniętym produktem i dostawia go do maszyny, która za pomocą specjalnych dysz nabija go masłem czosnkowym. Następnie odkłada tace na wózek./ pracownik za pomocą ręcznika papierowego wyciera resztki masła na brzegach bułki/ Pracownik z pomocą rękawa cukierniczego zdobi bułki różyczkami z masła.

 

 1. Składanie kartonów- praca niemobilna. Pracownik pobiera karton i przygotowuje go do pakowania produktów. Rozłożony karton wypełnia on rozłożonym workiem foliowym i przekazuje na stanowisko liczenia. W zależności od prędkości pracującej linii, pracownik ma określony limit kartonów do wykonania na minutę.

 

 1. Liczenie bułek do kartonów- praca niemobilna. Pracownik stoi przy linii produkcyjnej i zlicza do kartonu taką ilość produktu jaka jest określona w jego specyfikacji i na etykiecie. Odliczoną ilość produktu w pudełku pracownik przekazuje dalej na stanowisko etykietowania i sklejania.

 

 1. Zamykanie kartonów i etykietowanie- pracownik przepuszcza pełen karton przez zaklejarkę oraz odbiera pełen zaklejony już karton z linii i nakleja mu odpowiednią etykietę. Przepuszcza karton przez tunel detektora metali.

 

 1. Układanie kartonów na palecie – praca niemobilna. Pracownik stoi na końcu linii detektora, odbiera pełne kartony produktów i odkłada je w odpowiedniej ilości na paletę. W razie potrzeby dokleja brakujące etykiety.

 

 1. Miksowanie produktów ( 3 stanowiska)
 • Pracownik stoi w miejscu gdzie ma dostęp do kilku różnych produktów. Jego praca polega na zliczaniu odpowiedniej ilości produktu do worka foliowego
 • Pracownik jest odpowiedzialny za szczelne zamykanie przekazywanych mu pełnych produktu worków i odkładanie ich do poszczególnych kartonów.
 • Pracownik zamyka gotowe kartony ze zmiksowanym produktem, etykietuje, przepuszcza przez detektor i układa na palecie . W przypadku niektórych rodzajów miksów potrzebna jest dodatkowa osoba do odkładania na paletę.

 

 1. Dłubanie chleba farmerskiego- w ramach tego stanowiska wyróżnia się kilka funkcji:
 • Pracownik przepuszcza przez maszynę chleb w celu obcięcia jego wierzchołka
 • Pracownik odbiera chleb z podciętym wierzchołkiem. Docina wierzchołek tam aby dało się go oddzielić od reszty chleba i podaje na stoły do dłubania
 • Pracownik ma zadanie wydłubać wnętrze chleba przy pomocy własnej dłoni w określonym czasie. Wydłubany chleb odkłada na deskę. Kiedy deska jest pełna, ten stojący najbliżej wózka wkłada na niego deskę

 

 1. Zgrzewanie/ flowpakowanie chleba farmerskiego- w ramach tego stanowiska jest kilka funkcji:
 • Pracownik układa poszczególną ilość na tacki papierowe i podaje osobie zgrzewającej
 • Pracownik odcina nadmierną ilość folii i przepuszcza przez tunel zgrzewający
 • Pracownik odbiera tackę od zgrzewającego, robi kartony, układa towar, etykietuje, i odkłada na paletę

 

 1. Odkładanie na wózek blach z wyrzutu Rondo- praca niemobilna. Pracownik stoi na końcu linii przy tak zwanym wyrzucie, pobiera z pustego wózka blachy i umieszcza je w szczelinie linii. W momencie kiedy produkty zsuną się na blachę sprawnie wyjmuje ją i odkłada na stojący obok wózek. Kiedy wózek jest pełen pracownik odpycha go dalej i bierze stojący obok kolejny pusty wózek. Prędkość narzuca prędkość działającej linii.

 

 1. Zrzucanie z blach produktów na taśmę mroźni- praca niemobilna. Pracownik podjeżdża wózkiem z produktami pod taśmę mroźni, wyciąga blachę z produktami i zrzuca je na taśmę mroźni. Pusta blachę odkłada z powrotem na wózek. Pusty wózek odsuwa na bok i przysuwa sobie kolejny z produktami.

 

 1. Nacinanie i sypanie mąką produktów przy piecu Kornfeil- pracownik stoi przy załadunku do pieca. Z wózka wyciąga deski z produktami i okłada na taśmę przed sobą. Według określonego schematu za pomocą noża robi nacięcia na produkcie. Uruchamia załadunek a po uzyskaniu pustych desek umieszcza je z powrotem na wózku.

 

 1. Krojenie produktów Hartmann- pracownik stoi przy linii do nacinania produktów. Pobiera z wózka deskę z produktami i zsypuje je na taśmę linii do nacinania. Pustą deskę odkłada na wózek. W przypadku niektórych dłuższych produktów na tym stanowisku pracuje jeszcze jedna osoba zajmująca się poprawianiem klinujących się sztuk.

 

 1. Bypass- łapanie bułek Rademaker- pracownik stoi przy spirali bypassu i odbiera zjeżdżające produkty na deski. W momencie kiedy deska jest już pełna wkłada ją na wózek i wyciąga z wózka kolejną pustą deskę.