Praca

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Piekarniczy „Omar” Paweł Okólski z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Skrajna 88, 25-650 Kielce, NIP 6570236702 telefon: 41 3465315

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko i procesów przyszłej rekrutacji, na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Pana/Panią;

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji, zaś
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Zakład Piekarniczy „Omar” Paweł Okólski. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w procesach rekrutacyjnych.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.

9) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych; dane kontaktowe Inspektora to: rodo@omar.com.pl